ΦΙΑΛΕΣ -ΒΑΖΑ -ΠΩΜΑΤΑ -ΚΑΨΥΛΛΙΑ -ΙΝΟΧ ΔΟΧΕΙΑ / ΑΣΚΟΙ -ΕΤΤΙΚΕΤΕΣ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ


Μηχάνημα Εμφιάλωσης Χειρός
Μεγέθυνση


Μηχάνημα Εμφιάλωσης ΧειρόςΖητήστε επιπλέον λεπτομέρειες

Μηχάνημα Εμφιάλωσης Χειρός

Ερασιτεχνικό Μηχάνημα Εμφιάλωσης.

Κατάλληλο για εφαρμογή κυλινδρικών πωμάτων μήκους 38-40mm.