ΦΙΑΛΕΣ -ΒΑΖΑ -ΠΩΜΑΤΑ -ΚΑΨΥΛΛΙΑ -ΙΝΟΧ ΔΟΧΕΙΑ / ΑΣΚΟΙ -ΕΤΤΙΚΕΤΕΣ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ


Γυάλινη Φιάλη TRIANG
Μεγέθυνση


Γυάλινη Φιάλη TRIANGΖητήστε επιπλέον λεπτομέρειες

Συσκευασία: Φιάλη 100ml 1824 τεμάχια ανά παλέτα

Συσκευασία: Φιάλη 200ml 2240 τεμάχια ανά παλέτα

Συσκευασία: Φιάλη 500ml 1080 τεμάχια ανά παλέτα